تعطیلی بازار راه حل مبارزه با کرونا نیست
تعطیلی بازار راه حل مبارزه با کرونا نیست

بدر شکوهی با تأکید بر اینکه تعطیلی بازار راه حل مبارزه با کرونا نیست، گفت: در شرایط اقتصادی جامعه تعطیلی بازار درست نبوده و باید نقشه راه و برنامه کاری جهت مدیریت و جلوگیری از ازدحام مردم تهیه شود.

به گزارش شمس، بدر شکوهی در جلسه کمیته نظارت ستاد مقابله با کرونا، با بیان اینکه در آستانه ورود به سال جدید قرار گرفته ایم، اظهار کرد: تراکم و تجمع در بازار و مراکز خرید دغدغه اصلی مسئولان است که باید برای آن برنامه ریزی شود.تا زمانی که عموم مردم با اهداف و طرح های ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا همکاری نکنند نتیجه مطلوبی نخواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه بحث فرهنگ‌سازی بسیار مهم است و نباید از این موضوع غفلت کرد، گفت: خودمراقبتی و دیگر مراقبتی باید جدی گرفته شود و به فرهنگ تبدیل شود و رسانه‌ها هم باید در حوزه فرهنگ‌سازی به صورت جدی ورود کنند.

وی متذکر شد: برخورد با قهوه خانه‌های متخلف یکی از مطالبات جدی عمومی بوده که در دو ماه گذشته اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از باز بودن بوفه‌های اماکن ورزشی است که باید به صورت جدی پیگیری و برخورد شود.

شکوهی با اشاره به توجیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص استفاده از پول نقد در جایگاه‌های سوخت و سوختگیری نکردن نیروهای مستقر در جایگاه‌ها تاکید کرد: مصوبات ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا باید رعایت شود و هیچ دلیلی برای تخلف از مصوبات این ستاد قابل قبول نیست؛ اگر جایگاه‌های سوخت نیرو کم دارند، یا باید افزایش نیرو اتفاق بیفتد و یا تمهیداتی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی اندیشیده شود.