تضعیف سرعت اینترنت تبریز/ آنتن‌دهی موبایل با قطع برق می‌پرد!
تضعیف سرعت اینترنت تبریز/ آنتن‌دهی موبایل با قطع برق می‌پرد!

چند هفته‌ایست با قطع برق مناطق مختلف، قدرت آنتن‌دهی و سرعت اینترنت تلفن‌های همراه آن منطقه نیز افت محسوسی پیدا می‌دهد.

اجتماعی شمس: مدتی است با قطع برق تبریز، سرعت اینترنت گوشی‌های موبایل نیز افت محسوسی می‌یابد و در برخی مواقع آنتن‌دهی آنان به شدت کاهش پیدا می‌کند.

پیگیری‌های خبرنگار شمس حاکیست عدم بروزرسانی و تعویض باتری آنتن‌های بی‌تی‌اس موجب بروز این مشکل شده است و آنطور که پیداست علی‌رغم درآمد میلیاردی، اپراتورها و شرکت مخابرات هزینه‌ای برای نگهداری و تجهیز نمی‌کنند.‌

شهروندان تبریز نمی‌دانند قطع آب را تحمل کنند یا قطع برق و اینترنت را. چنانچه شرکت گاز نیز همت کند تبریز به عصر حجر باز می‌گردد!

انتهای پیام/