تصویر پدر رهبرانقلاب در جمع پاسداران
تصویر پدر رهبرانقلاب در جمع پاسداران
تصویر منتشرنشده از حضرت آیت‌الله سیدجواد خامنه‌ای، پدر گرامی رهبر انقلاب در جمع پاسداران نهاد ریاست جمهوری در دهه ۶۰‌