تصویری از ماده شیر ایرانی در باغ وحش تهران
تصویری از ماده شیر ایرانی در باغ وحش تهران
اکانت رسمی باغ‌وحش‌تهران در اینستاگرام، برای نخستین‌بار تصویری از ایلدا، شیرماده‌ ایرانی منتشر کرده است.

ایلد، اخیرا از باغ‌وحشی از ایرلند به ایران آمد تا در پروژه نجات شیر آسیایی- ایرانی، با کامران، شیر نر ایرانی، جفت‌گیری کند. ایلدا در باغ‌وحش ایرلند، کالینی صدا می‌کردند اما وقتی به تهران آمد، ایلدا نامیده شد. کامران هم از باغ وحشی در لندن به تهران آمد.