(تصاویر) پاک کردن خالکوبی بدن خطرناکترین تبهکاران جهان
(تصاویر) پاک کردن خالکوبی بدن خطرناکترین تبهکاران جهان
اعضای سابق گروه های تبهکار در السالوادور که اینک در زندان بسر می برند می گویند که می خواهند با لیزر خالکوبی های روی بدن خود را برداشته و به زندگی بازگردند.

این تبهکاران که عضو دو باند تبهکار مارا سالواتروچا و خیابان هجدهم هستند حاضر شده اند تا تتوهای عجیب و غریب روی بدن خود که در آنها نشانه هایی از عضویتشان در گروه های تبهکار است را با لیزر دردناک بردارند.

فرایندی پاک کردن تتوها از روی بدن این تبهکاران مدت زیادی طول خواهد کشید.

دو باند تبهکار مارا سالواتروچا و خیابان هجدهم، پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۶، پایه‌های قدرت خود را محکم کردند و هر دو از طریق اخاذی، تجارت غیرقانونی محلی و قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند.

گروه های تبهکاری باریو ۱۸ و مارا سالواتروچا بر تمامی محله های شهرهای السالوادور، هندوراس و گواتمالا تسلط دارند.

افزایش خشونت گروه های تبهکاری، این سه کشور را به خشونت بارترین کشورهای جهان از نظر میزان قتل در خارج از منطقه جنگی تبدیل کرده است. دهها هزار نفر از اعضای این دو گروه تبهکار در زندان بسر می برند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)