دریای مرده در مرز بین اردن و فلسطین قرار دارد و از این جهت میان مردم جهان مشهور است که آب آن خاصیت درمانی دارد.

دریای مرده در مرز بین اردن و فلسطین قرار دارد و از این جهت میان مردم جهان مشهور است که آب آن خاصیت درمانی دارد. کارشناسان می‌گویند تا سال ۲۰۵۰ این دریا به طور کامل خشک خواهد شد. علت اصلی خشک شدن و کمبود آب در این دریا استفاده بیش از حد در بخش صنعت و کشاورزی گفته شده و البته گردشگرانی که به این منطقه سفر می‌کنند.

ساحل جنوبی دریای مرده در غروب خورشید

ساحل جنوبی دریای مرده در غروب خورشید
عکس هوایی از روند خشک شدن دریا و اضافه شدن بخش خشکی و شن‌ها و ماسه‌ها

عکس هوایی از روند خشک شدن دریا و اضافه شدن بخش خشکی و شن‌ها و ماسه‌ها
گردشگری از کالیفرنیا که به منظور درمان مقداری گل از این منطقه را به صورت خود زده است

گردشگری از کالیفرنیا که به منظور درمان مقداری گل از این منطقه را به صورت خود زده است
زنان سالخورده‌ای که برای درمان پاهایشان نشسته در ویلچر داخل آب هستند

زنان سالخورده‌ای که برای درمان پاهایشان نشسته در ویلچر داخل آب هستند
بز کوهی یکی از گونه‌های جانوری در این منطقه است

بز کوهی یکی از گونه‌های جانوری در این منطقه است
نمکی که روی شاخه‌های درخت افتاده در آب تشکیل شده است

نمکی که روی شاخه‌های درخت افتاده در آب تشکیل شده است
سطح پوشیده از نمک که عکس هوایی آن را نشان می‌دهد

سطح پوشیده از نمک که عکس هوایی آن را نشان می‌دهد
ساحل دریای مرده که بر اثر خشک شدن دریا به وجود آمده است

ساحل دریای مرده که بر اثر خشک شدن دریا به وجود آمده است
عکس هوایی از ساحل دریا

عکس هوایی از ساحل دریا
حفره‌هایی که در اثر کم شدن آب در ساحل دیده می‌شود

حفره‌هایی که در اثر کم شدن آب در ساحل دیده می‌شود
رانش زمین بر اثر خشک شدن این منطقه

رانش زمین بر اثر خشک شدن این منطقه
خانه‌هایی که بر اثر رانش زمین در این منطقه ویران شدند

خانه‌هایی که بر اثر رانش زمین در این منطقه ویران شدند
حفره عمیقی که بر اثر خشکی بیش از حد خاک ایجاد شده

حفره عمیقی که بر اثر خشکی بیش از حد خاک ایجاد شده
رسوب نمک لابه لای حصارهای فلزی

رسوب نمک لابه لای حصارهای فلزی
بلدوزری که در حال در کاخانه تولید منیزیم در نزدیکی دریای مرده است

بلدوزری که در حال در کاخانه تولید منیزیم در نزدیکی دریای مرده است
عکسی هوایی از قلعه باستانی کوهستان ماداسا

عکسی هوایی از قلعه باستانی کوهستان ماداسا
گردشگرانی که در دریای مرده شنا می‌کنند و از مواد معدنی موجود در این آب استفاده می‌کنند

گردشگرانی که در دریای مرده شنا می‌کنند و از مواد معدنی موجود در این آب استفاده می‌کنند
رنگین کمان بر فراز کوه‌های غربی دریای مرده

رنگین کمان بر فراز کوه‌های غربی دریای مرده