(تصاویر) حاشیه‌هایی از انتخابات در کره شمالی
(تصاویر) حاشیه‌هایی از انتخابات در کره شمالی
مردم کره شمالی برای انتخاب نمایندگان جدید مجامع محلی استان ها، شهرها و شهرستان ها در این کشور به پای صندوق های رأی رفتند.

انتخابات در كره شمالی اصولا راهی برای اعلام مشاركت و حمایت مردم از دولت و حزب حاكم است برای همین پس از هر انتخاباتی رهبران این كشور مشارکت ۱۰۰ درصدی مردم را نشانه ای از مقبولیت دولت و حزب می دانند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)