تسهیل قوانین و ظرفیتهای حاکمیتی در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان
تسهیل قوانین و ظرفیتهای حاکمیتی در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت : تمام قوانین و ظرفیتهای حاکمیتی در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان تسهیل می شود .

حبیب امین زاده در گفت و گو با شمس اظهار کرد: ظرفیت و توان کارشناسی مجموعه های دولتی و بخش خصوصی استان به قدری است که می توان اسناد بلند مدت و کوتاه مدت صنعتی را بصورت بومی تدوین و اجرا نمود .

وی افزود : تمام قوانین و ظرفیتهای حاکمیتی در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان تسهیل می شود .

وی همچنین شعارزدگی را مهمترین آفت رشد در بخش دانش بنیانها دانست و اضافه کرد : مطالعات دانش بنیانی باید بر اساس نیازهای صنعتی استان باز تعریف شود .

رئیس سازمان صمت استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت عضویت کشورمان در پیمان اوراسیا اظهار داشت : آماده ایم با همکاری بخش خصوص دفتر مشارکتها و بازرگانی این اتحادیه در ایران را در تبریز دایر کنیم .

وی افزایش مبادلات دو جانبه و چند جانبه، تعرفه‌های ترجیحی و گسترش نفوذ در بازارهای همسایه را از اصلی‌ترین مزیتهای این پیمان به نفع تجار و بازرگانان استان و منطقه برشمرد .

وی شناسایی بازارها و از سوی دیگر آموزشهای تجاری را پیش نیاز تحقق برنامه های صاردات غیر نفتی استان عنوان نمود و گفت : اتاق بازرگانی می تواند در مهیا نمودن زمینه برای گسترش روابط تجاری و آمادگی تجار برای استفاده از این موقعیت ها نقش موثری داشته باشد .