تراکتور همچنان به دنبال جذب مهاجم خارجی
تراکتور همچنان به دنبال جذب مهاجم خارجی
مسئولان تراکتور همچنان به دنبال جذب یک مهاجم خارجی به جمع نفرات شان هستند.

به گزارش شمس، بعد از جدایی آنتونی استوکس و لی هری اروین از جمع بازیکنان تراکتور، مسئولان این باشگاه به دنبال جایگزین برای آنها بودند اما هنوز مهاجم مد نظر مصطفی دنیزلی را پیدا نکردند.

تراکتوری ها در خط حمله ساسان انصاری را در اختیار دارند و به دنبال آن هستند تا یک مهاجم دیگر را هم به جمع نفرات شان اضافه کنند. در این خصوص طی روزهای گذشته بازیکنان خارجی زیادی به تمرینات تراکتور رفتند تا دنیزلی عملکرد آنها را ببیند اما این نفرات نتوانستند نظر مساعد سرمربی ترک تبار را جلب کنند و به همین خاطر هنوز خارجی جدیدی به این تیم اضافه نشده است.

بر اساس کسب اطلاع ما قرار است طی روزهای آینده نیز چند بازیکن خارجی به تمرینات تراکتور بروند تا در صورت تایید دنیزلی با این تیم قرارداد ببندند و آماده شروع لیگ برتر نوزدهم شوند.

این در حالی است که در بازی های تدارکاتی تراکتور ساسان انصاری در نوک خط حمله عملکرد خوبی داشته است. همچنین دنیزلی که در گذشته نیز نشان داده علاقه زیادی به تغییر پست برخی بازیکنان دارد، بعید نیست برای لیگ نوزدهم نیز از برخی بازیکنان در پست غیرتخصصی استفاده کند و شاید یکی از بازیکنان در خط حمله به کار گرفته شود.