تدریس آموزش‌های شهروندی در سال‌تحصیلی ۹۸-۹۹ برای دانش آموزان
تدریس آموزش‌های شهروندی در سال‌تحصیلی ۹۸-۹۹ برای دانش آموزان
شهین باهر از تدریس آموزش‌های شهروندی در سال‌تحصیلی ۹۸-۹۹ برای تمام مقاطع با همکاری شهرداری تبریز و آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش شمس، ایرج شهین‌باهر در جمع تعدادی از دانش‌آموزان اظهار کرد: آموزش در بحث مدیریت و توسعه شهری جایگاه مهمی دارد.

وی ادامه داد: شهر ایده‌آل و شهر مناسب برای زندگی، شهری است که بیش‌تر از کالبدها و سازه‌ها، آموزش‌های شهروندی در آن جدی گرفته شود چراکه در غیر این‌صورت تجهیزات و سازه‌ها می‌توانند ناکارآمد واقع شوند.
شهردار تبریز عنوان کرد: برای مثال وقتی شهرداری پروژه‌ای با عنوان مسیرگشایی اجرا می‌کند اما شهروندان در نهایت با پارک نادرست خودروهایشان راه را مسدود می‌کنند، بیانگر این است که همواره مسائل فرهنگی و آموزشی باید اولویت‌دارتر از موضوعات سخت‌افزاری باشد.
وی از همکاری شهرداری تبریز و آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در سال ۹۷ خبر داد و افزود: در سال گذشته توانستیم موضوعات و مباحث آموزش شهروندی را در ۸۰ مدرسه در سطح تبریز برای دانش‌آموزان تدریس کنیم.
شهین‌باهر همچنین خبر داد: ۲۴ کتاب آموزش شهروندی برای دانش‌آموزان و مربیان تالیف شده است که در سال‌تحصیلی ۹۸ در کنار دیگر دروس در مدارس سطح تبریز تدریس خواهد شد.
شهردار تبریز توجه به موضوعات زیست محیطی را از اصلی‌ترین محورهایی دانست که در قالب این کتاب‌ها برای دانش‌آموزان تمام مقاطع مطرح خواهد شد.