فعالیت گروه‌ شغلی یک منوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی
فعالیت گروه‌ شغلی یک منوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی
فرماندار تبریز گفت: مشاغل مجاز به فعالیت در ایام کرونا، اگر پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، پلمب خواهند شد.

به گزارش شمس، بهروز مهدوی در جلسه ستاد کرونای شهرستان تبریز، با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا، مبنی بر اینکه تنها گروه شغلی یک مجاز به فعالیت در ایام اجرای محدودیت‌های کرونایی است، اظهار داشت: مشاغل گروه شغلی یک تنها در صورتی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

فرماندار تبریز افزود: با مشاغلی که مجاز به فعالیت هستند ولی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، قطعا برخورد خواهد شد و محل مربوطه پلمب می‌شود.

مهدوی تاکید کرد: ستاد کرونای شهرستان نظارت مستمر و روزانه بر اجرای دقیق محدودیت‌ها و رفع ایرادات احتمالی دارد.

جلسه ستاد کرونای شهرستان تبریز، به ریاست فرماندار تبریز و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.