تداوم اقدامات حفاظتی و ساماندهی قلعه تاریخی بختک لیلان
تداوم اقدامات حفاظتی و ساماندهی قلعه تاریخی بختک لیلان
مدیر پایگاه میراث فرهنگی قلعه بختک لیلان از تداوم اقدامات حفاظتی و ساماندهی قلعه تاریخی بختک خبر داد.
به گزارش شمس، “وحید خادمی” رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ملکان و مدیر پایگاه میراث فرهنگی قلعه بختک لیلان با اشاره به اینکه مراحل حفاظت و ساماندهی آثار معماری “قلعه تاریخی بختک” در حال تداوم است، ادامه داد: در سال های گذشته، عملیات کاوش در این محوطه تاریخی صورت گرفته و اکنون اقدامات حفاظتی و ساماندهی آثار معماری این قلعه تاریخی در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته در اطراف قلعه بختک دیوار کاهگلی حفاظتی ساخته شده بود، گفت: پس از اتمام کاوش ها و آغاز اقدامات ساماندهی، دیواره کاهگلی پیرامون آثار معماری این قلعه جهت حفاظت از تغییرات آب و هوایی ساخته شد، تا در مراحل بعدی دیواره حفاظتی خشتی جایگزین آن شود.
خادمی با بیان اینکه در مراحل اخیر قلعه بختک، دیوار خشتی حفاظتی در حال ساخت است، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی شهرستان و لزوم حفاظت بیشتر آثار معماری از این تغییرات، دیوار کاهگلی که پیش از این طی سال های گذشته ساخته شده بود تخریب و دیوار خشتی حفاظتی پیرامون دیوار و برج اصلی این قلعه در حال ساخت است.