تداوم آلودگی هوای تبریز
تداوم آلودگی هوای تبریز
هوای کلانشهر تبریز همچنان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.

به گزارش شمس، معاون محیط زیست انسانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: میانگین شاخص هوای تبریز در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۷ است .
قمی از سالمندان ، بیماران ریوی و قلبی و کودکان خواست از حضور در فضاهای باز خودداری و شهروندان هم در حد امکان از خودروهای عمومی استفاده کنند.
شاخص آلودگی هوا از ۰ تا ۱۰۰ قابل قبول، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و بیش از ۲۰۰ در وضع بحرانی است.
با تصویب کارگروه کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز، مدارس این شهر امروز در تمامی مقاطع تحصیلی، تعطیل اعلام شده است.