تخلفات آشکار در یکی از بیمارستان‌های دولتی تبریز/ کارت‌خوان و پول خرد نداریم
تخلفات آشکار در یکی از بیمارستان‌های دولتی تبریز/ کارت‌خوان و پول خرد نداریم
یکی از بیمارستان‌های دولتی تبریز با اعلام نبود کارتخوان و دریافت وجه اضافی از بیماران موجب نارضایتی مراجعه‌کنندگان شده است.

به گزارش شمس، چند وقتی می‌شود که تخلفات پزشکان در عدم نصب کارتخوان در مطب‌ها و فرار مالیاتی سوژه رسانه‌ها و مجلس شده است و این تخلف داد مردم و سازمان‌های مالیاتی را در آورده است. در تبریز اما یکی از بیمارستان‌های دولتی در این تخلفات گام را فراتر گذاشته و دامنه تخلفاتش گسترده‌تر از عدم استفاده از کارتخوان‌ها شده است.

اولین تخلف چشمگیر این بیمارستان دولتی در دریافتی‌های بیمارانی است که برای آزمایش مراجعه می‌کنند؛ به عنوان مثال کسانی که برای آزمایش از سوی اداره کل تامین اجتماعی جهت بیمه به این بیمارستان مراجعه می‌کنند باید مبلغ ۵۹ هزار تومان پول پرداخت کنند در حالیکه در برگه‌ای که از سوی تامین اجتماعی به این افراد داده شده درج شده که مبلغ پرداختی ۳۶ هزار تومان است! این تفاوت ۱۳ هزار تومانی مشخص نیست از کجا نشات می‌گیرد.

تخلف دوم نبود کارتخوان در این بیمارستان دولتی در تبریز است که روزانه هزاران نفر مراجعه‌کننده دارد. در حالیکه گردش مالی در این بیمارستان بسیار گسترده می‌باشد مسئول حسابداری‌ها به بیماران عنوان می‌کنند که کارتخوان وجود ندارد و باید مبلغ را نقدا پرداخت کنند! این تخلف آشکار را که کنار بگذاریم باید عنوان کرد که با توجه به نبود کارتخوان به عنوان مثال اگر مبلغ پرداختی شما ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد اعلام می‌کنند که پول خُرد هم نداریم و عملا از هر بیمار ۵۰۰ تومان اضافه بر مبلغ دریافت می‌کنند.

با توجه به حجم مراجعات به این بیمارستان اگر این تخلفات را در کنار یکدیگر بگذاریم به اعداد و ارقام عجیبی خواهیم رسید که خارج از ذهن است.

نام این بیمارستان دولتی و مدارک مربوط به تخلفات نزد پایگاه خبری شمس محفوظ است و در صورت نیاز این اسناد منتشر خواهد شد.