تخریب ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مرند
تخریب ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مرند
رییس جهاد کشاورزی شهرستان مرند از قلع و قمع ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش شمس، علی صیادی گفت: این ساخت و سازها در اجرای تبصـره دو ماده ۱۰ قـانون حفـظ کاربری اراضـی زراعی و باغ‌ها و طبق دسـتور دادسـتان شهرستان ویژه مرند مبنی بر قلع‌ و قمع بناهای غیرمجاز، در اراضی روستای دیزج علیای این شهرستان تخریب شد.

وی افزود: با اعاده این اراضی به حالت اولیه، دو هکتار از زمین های کشاورزی روستای یادشده آزادسازی شد.

رییس جهاد کشاورزی شهرستان مرند با تاکید بر اینکه با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی طبق قانون حفظ کاربری اراضی برخورد قاطع و قانونی می شود از شوراها و دهیاران روستاها در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اراضی کشاورزی مراتب را به سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.

انتهای پیام/