تبیین خط مشی و اهداف انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز
تبیین خط مشی و اهداف انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز
اهداف فعالیت و خط مشی اعضای انجمن میراث فرهنگی شهرستان طی جلسه ای با حضور فرماندار تبریز و اعضای انجمن در محل فرمانداری شهرستان تبیین گردید.

به گزارش شمس، در این جلسه که ظهر امروز پنجشنبه ۱۱ مهر ۹۸ با حضور فرماندار تبریز، معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی فرماندار، معاون میراث فرهنگی استان، مدیر پایگاه جهانی بازار، رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان تبریز و اعضای انجمن در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.

بهروز مهدوی، فرماندار تبریز با بیان اینکه جلسات انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز باید برای هم اندیشی بیشتر، تبیین خط مشی، و اهداف فعالیت انجمن در حوزه میراث فرهنگی این شهرستان تشکیل شود، گفت: تبيين اهميت و جايگاه انجمن برای ايجاد فضاي در حركت رو به رشد نقش مهمی دارد و بايد تصمیمات درست و درخور میراث این شهرستان تاریخی، گام هايي برداشته شود.

وي با اشاره به لزوم استفاده از نظرات چهره هاي فعال حوزه میراث فرهنگی شهرستان تبریز در جلسات انجمن اظهار داشت: اگر بخواهيم انجمن به اهدافي كه براي آن تعيين شده است دست يابد، بايد از راهنمايي ها و نقطه نظرات چهره هاي شاخص فرهنگي استفاده و زمينه جلب مشاركت فكري آنان را فراهم كنيم.

فرماندار تبریز اضافه کرد: در جلسات، راهکارهای عملی برای وظایفی که در اساسنامه انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز ذکر شده است، توسط اعضا ارائه شود تا نتایج موثری حاصل شود.

وی در ادامه جلسه به شرح وظايف و اختيارات انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز پرداخت و اذعان داشت: آگاهي بخشي و ترغيب مردم به حفظ ارزش هاي ميراث فرهنگي و رعايت قوانين و مقررات ناظر بر آن با هدف پيشگيري از وقوع جرايم ميراث فرهنگي از مهمترین وظایف ماست.

وی افزود: بررسي و ارائه مشاوره فرهنگي و اجتماعي، جلب مشارکت عمومي و جذب مساعدتهاي مالي و معنوي مردم به منظور اجراي مطلوب برنامه هاي مرتبط با ميراث فرهنگي در حوزه فعاليت خود از دیگر وظایف اعضای انجمن است.

وی ادامه داد: همچنین اعضا پيشنهادات و راهکارهايی عملي برای جلوگيري از هرگونه اقدام غيرقانوني در زمينه حفاري هاي غيرمجاز، تخريب آثار تاريخي، خريد و فروش غير مجاز اموال فرهنگي ارائه دهند.