تبیین خط مشی و اهداف انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز
تبیین خط مشی و اهداف انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز
اهداف فعالیت و خط مشی اعضای انجمن میراث فرهنگی شهرستان طی جلسه ای با حضور فرماندار تبریز و اعضای انجمن در محل فرمانداری شهرستان تبیین گردید.

به گزارش شمس، در این جلسه که ظهر امروز پنجشنبه ۱۱ مهر ۹۸ با حضور فرماندار تبریز، معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی فرماندار، معاون میراث فرهنگی استان، مدیر پایگاه جهانی بازار، رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان تبریز و اعضای انجمن در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.

بهروز مهدوی، فرماندار تبریز با بیان اینکه جلسات انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز باید برای هم اندیشی بیشتر، تبیین خط مشی، و اهداف فعالیت انجمن در حوزه میراث فرهنگی این شهرستان تشکیل شود، گفت: تبیین اهمیت و جایگاه انجمن برای ایجاد فضای در حرکت رو به رشد نقش مهمی دارد و باید تصمیمات درست و درخور میراث این شهرستان تاریخی، گام هایی برداشته شود.

وی با اشاره به لزوم استفاده از نظرات چهره های فعال حوزه میراث فرهنگی شهرستان تبریز در جلسات انجمن اظهار داشت: اگر بخواهیم انجمن به اهدافی که برای آن تعیین شده است دست یابد، باید از راهنمایی ها و نقطه نظرات چهره های شاخص فرهنگی استفاده و زمینه جلب مشارکت فکری آنان را فراهم کنیم.

فرماندار تبریز اضافه کرد: در جلسات، راهکارهای عملی برای وظایفی که در اساسنامه انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز ذکر شده است، توسط اعضا ارائه شود تا نتایج موثری حاصل شود.

وی در ادامه جلسه به شرح وظایف و اختیارات انجمن میراث فرهنگی شهرستان تبریز پرداخت و اذعان داشت: آگاهی بخشی و ترغیب مردم به حفظ ارزش های میراث فرهنگی و رعایت قوانین و مقررات ناظر بر آن با هدف پیشگیری از وقوع جرایم میراث فرهنگی از مهمترین وظایف ماست.

وی افزود: بررسی و ارائه مشاوره فرهنگی و اجتماعی، جلب مشارکت عمومی و جذب مساعدتهای مالی و معنوی مردم به منظور اجرای مطلوب برنامه های مرتبط با میراث فرهنگی در حوزه فعالیت خود از دیگر وظایف اعضای انجمن است.

وی ادامه داد: همچنین اعضا پیشنهادات و راهکارهایی عملی برای جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه حفاری های غیرمجاز، تخریب آثار تاریخی، خرید و فروش غیر مجاز اموال فرهنگی ارائه دهند.