تبدیل وضعیت نیروهای خاص ادامه دارد/ با ذلت روی این صندلی نمی‌نشینم
تبدیل وضعیت نیروهای خاص ادامه دارد/ با ذلت روی این صندلی نمی‌نشینم

اسوتچی گفت: بدیل وضعیت نیرو‌های خاص انجام می‌شود اما مجبور نکنید نام تمام افرادی را که غیر قانونی تبدیل وضعیت می‌شوند بگویم.

به گزارش خبرنگار شمس، «محمدحسن اسوتچی» در جلسه شورای شهر تبریز طی تذکری عنوان کرد: قبلا درخواست کردم خرابی پله برقی‌ها و خرید جاروب‌ها و گزارشات سوانح مترو در اختیار اعضا قرار گیرد.

وی ادامه داد: وقتی رئیس شورا نامه‌ای امضا می‌کند از نظر حقیقی و حقوقی لازم است پیگیری شود؛ آن فرد سرمایه دار تهرانی که در تهران نشسته و از تبلیغ پول برمی‌دارد اقدام به رفع نقص پله برقی نکرده است.

عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه پاکبانان ما جان خود را از دست می‌دهند و اقدام مناسبی برای خرید جاروب انجام‌ نمی‌‌گیرد، تصریح کرد: جاروب‌های فعلی هم با استاندارد مشخص کار نمی‌کنند. جاروب ها فعالیت می‌کنند اما بعد از آن کارگران نیز اقدام به پاکسازی می‌کنند.

وی متذکر شد: اگر مسئله شفافیت در شورا مهم است و زحماتی که برای شفافیت توسط دکتر بهشتی انجام شده است هنوز بودجه اسمی آن به دست ما نرسیده است بودجه اسمی در اختیار برخی اعضا قرار گرفته اما در اختیار من قرار نمی‌گیرد.

اسوتچی با اشاره به جریان تبدیل وضعیت گفت: تبدیل وضعیت نیرو‌های خاص انجام می‌شود اما مجبور نکنید نام تمام افرادی را که غیر قانونی تبدیل وضعیت می‌شوند بگویم.

وی تصریح کرد: من با ذلت روی این صندلی نمی‌نشینم. اگر احساس کنم موضوعات پیگیری نمی‌شود مجبور به واکنش خواهم بود. اتهامات زیادی به من وارد می‌کنند که مهم نیست، من در جای مرحوم اشرف نیا نشسته‌ام او امروز می داند هزینه نشستن در این صندلی ها چقدر است.

انتهای پیام/