بهزیستی بین کودکان کار  استان بسته های مهرانه توزیع می کند
بهزیستی بین کودکان کار  استان بسته های مهرانه توزیع می کند
مدیرکل بهزیستی استان گفت: با فرا رسیدن مهرماه، آغاز مدارس، اداره کل بهزیستی استان برای 100 نفر از کودکان کار و خیابانی، در جهت حمایت از تحصیل آن کودکان بسته های مهرانه توزیع می کند.

محسن ارشدزاده در گفت و گو با خبرنگار شمس اظهار کرد: سه گروه از دانش آموزان تحت پوشش حمایت های بهزیستی استان هستند، گروه نخست، دانش آموزان معلولی  هستند که در مدارس استثنائی  مشغول به تحصیل هستند، گروه بعدی، دانش آموزان خانواده های تحت پوشش بهزیستی اند و گروه بعدی نیز دانش آموزان بد سرپرست و بی سرپرستی هستند که تحت سرپرستی بهزیستی استان قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه بهزیستی از سه گروه تحت پوشش، حمایت های تحصیلی لازم را می کند، اعلام کرد: به عنوان مثال بهزیستی با خرید وسایل مورد نیاز پزشکی و توان بخشی معلولان، از آنها حمایت می کند همچنین بین این دانش آموزان بسته های آموزشی توزیع کرده است.

 

وی افزود: با فرارسیدن مهرماه و گشایش مدارس، بهزیستی بین دانش آموزانی که کودک کار محسوب می شوند، ۱۰۰ بسته مهرانه که شامل نوشت افزار و لباس مدرسه و غیره است، توزیع می کند.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه ۳ هزار و ۶۰۰ دانش آموز معلول در استان تحت پوشش بهزیستی است، خاطرنشان ساخت: سه هزار نفر از دانش آموزان خانواده هایی که تحت پوشش بهزیستی اند، از حمایت های بهزیستی بهره مند می شوند و همچنین یک هزار و ۸۰۰ دانش آموز بد سرپرست و بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی استان هستند.

  • نویسنده : المیرا جلیلی