بسیج نامی فراتر از یک نهاد و سازمان  است
بسیج نامی فراتر از یک نهاد و سازمان  است
ریییس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: بسیج نامی فراتر از یک نهاد و سازمان است و همواره با حرکت انقلابی به پیشرفت جامعه کمک می‌کند بسیج در تمامی زمینه ها در تکنولوژی، جهاد،واکسیناسیون و خوادث در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارد.

به گزارش شمس، شهرام دبیری در سخنان پیش از دستور خود با اشاره به هفته بسیج ادامه داد: بسیج نامی فراتر از یک نهاد و سازمان است و همواره با حرکت انقلابی به پیشرفت جامعه کمک می‌کند بسیج در تمامی زمینه ها در تکنولوژی، جهاد،واکسیناسیون و خوادث  در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارد.
وی با تشکر از آرامش مردم تبریز در اغتشاشات اخیر و راهپیمایی در جهت محکومیت هر گونه اغتشاش در کشور اظهار داشت: مردم تبریز با حرکت قابل تقدیر خود الگوی دیگران شدند.