بررسی لوایح پیشنهادی شهرداری و گزارش معاون فرهنگی اجتماعی شهردار
بررسی لوایح پیشنهادی شهرداری و گزارش معاون فرهنگی اجتماعی شهردار

گزارش عملکرد معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تبریز به همراه بررسی لوایح پیشنهادی شهرداری از جمله دستورهای جلسه امروز اعضای شورای اسلامی شهر تبریز است.

به گزارش شمس، دویست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر، امروز با ارائه گزارشی از سوی شهرام خدایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آغاز و در ادامه معاون فرهنگی و اجتماعی نیز گزارشی از عملکرد این معاونت در حوزه فرهنگ و کتاب ارائه می‌دهد.

بررسی چند لایحه از شهرداری در خصوص صدور مجوز قانونی برای انجام توافق و مصالحه با شهروندان و افراد حقیقی دیگر دستورهای جلسه امروز شورای شهر است.

لایحه شهرداری تبریز در خصوص مساعدت مالی به یکی از جانبازان ۷۰ درصد شیمیایی شهر دستور بعدی شورانشینان است.

بررسی لایحه شهرداری در خصوص تامین اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی برای تملک سهام باقی مانده در بخش ۱۰ تبریز و در محدوده آپارتمان‌های شهید باکری، دیگر دستور دویست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر است.

در ادامه جلسه علنی امروز شورای شهر، لایحه شهرداری مبنی بر تسویه حساب بدهی انجمن حمایت از زندانیان تبریز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در نهایت بررسی گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان‌های وابسته آخرین دستور جلسه امروز شورانشینان است.

دویست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز رأس ساعت ۸:۳۰ امروز آغاز می‌شود.

  • منبع خبر : شهریار نیوز