برخی از محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی لغزنده و برفی است
برخی از محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی لغزنده و برفی است
برخی از محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی لغزنده و برفی است و باید رانندگان نکات ایمنی سفر را رعایت کنند.

به گزارش شمس، تردد در تمام محور های مواصلاتی استان اعم از راه های فرعی و اصلی عادی و روان گزارش شده است.

در برخی از محورها همچون بستان آباد به سمت میانه، میانه- تبریز، تبریز- آذرشهر و تبریز به صوفیان شاهد بارش باران هستیم.

در محور هریس- اهر و اهر- کلیبر بارش برف گزارش شده است و این مسیرها لغزنده است.

شهروندان باید به علت برودت هوا، بارش باران و برف و لغزنده بودن جاده ها از سفرهای غیر ضروی پرهیز کرده و درصورت مسافرت خودروی خود را به زنجیر چرخ و وسایل زمستانی تجهیز کنند.

استفاده از سیستم گرمایشی خودرو و همچنین وسایل ایمنی و رعایت فاصله طولی با خودروی جلویی ضروری است.