«برج شهران» امن است/ گودبرداری اخیر، منطبق بر اصول فنی است
«برج شهران» امن است/ گودبرداری اخیر، منطبق بر اصول فنی است
رییس هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن بهداری آذربایجان‌شرقی، مالک پروژه بزرگ "برج‌ شهران " و مجتمع "فاین" تبریز با رد برخی خبرهای مطرح شده در خصوص مشکلات سازه ای این ابرپروژه بلند شهری، گفت: سرنوشت تلخ متروپل گریبانگیر برج شهران و مجتمع تجاری، تفریحی "فاین" نخواهد شد.

به گزارش شمس، محمد حسن قانمی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به انتشار اخبار مربوط به احتمال ریزش سازه عظیم برج‌شهران تبریز به دلیل گودبرداری های اخیر پیرامون این برج و احداث مجتمع تجاری ، تفریحی “فاین” گفت: این که اهالی رسانه استان و شهروندان تبریزی تا این حد در خصوص حوادث احتمالی حساس و نگران هستند، قابل تقدیر است، با این حال هیات تصفیه شرکت تعاونی بهداری شمالغرب به عنوان مالک و مجری این پروژه، اطمینان خاطر می دهد که ابرپروژه شهران و مجتمع فاین در جوار آن، هیچ مشکلی از نظر استحکام بنا، تحکیم گودبرداری و نوسانمات سازه ای ندارد و هیچ خطری شهر و شهروندان تبریزی را تهدید نمی کند.

وی افزود: گودبرداری های اخیر به منظور احداث مجتمع تجاری، رفاهی و تفریحی فاین به عنوان پیوست فرهنگی، تفریحی برج شهران صورت گرفته و به دلیل رعایت استانداردها و ضوابط دقیق فنی و مهندسی و اجرای “نیلینگ” محاسباتی و میخ کوبی های خاک، از استانداردهای روز دنیا تبعیت می کند و امکان ریزش یا هر حادثه دیگر در این پروژه به صفر رسیده است.

“فرامرزی”، ناظر پروژه تجاری، تفریحی فاین نیز در این نشست طی سخنانی با قدردانی از حساسیت خبرنگاران در این خصوص گفت: مطالعات و محاسبات دقیق و فنی مهندسی در انجام مراحل گودبرداری صورت گرفته و اساسا به دلیل هم ترازی این گودبرداری با فونداسیون و سطح برج شهران، خطری سازه این ابرپروژه را تهدید نمی کند.

انتهای پیام/