بانوی مرگ مغزی «سردرودی» به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید/ سیزدهمین اهدا عضو سال جاری در تبریز
بانوی مرگ مغزی «سردرودی» به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید/ سیزدهمین اهدا عضو سال جاری در تبریز
سیزدهمین اهدا عضو سال جاری با اهدا اعضای خانم اهل سردرود تبریز جان چهار نفر را نجات داد.

به گزارش شمس، خانواده خانم اهل سردرود در شهرستان تبریز که به دلیل فشار خون بالا دچار مرگ مغزی شده بود با اهدا اعضای بدن وی به چهار نفر زندگی دوباره بخشیدند.

بر همین اساس کبد اهدایی به شیراز، قلب به تهران و کلیه‌های اهدا شده نیز توسط افشار زمردی فوق تخصص جراحی و پیوند کلیه، محسن محمد رحیمی متخصص جراحی کلیه و تیم جراحی کلیه در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز پیوند زده شد.

گزارش فارس حاکی است، یکی از کلیه‌ها به آقایی ۶۰ ساله و کلیه دوم به خانم ۵۸ ساله هر دو اهل تبریز در مدت زمان حدود ۸ ساعته و در یک روز تعطیل با موفقیت پیوند زده شد.

این گزارش حاکی است، عمل جداسازی ارگان‌ها توسط دکتر فرزاد کاکایی فوق تخصص جراحی پیوند اعضا در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انجام و کبد به شیراز، قلب به تهران ارسال و کلیه‌ها نیز در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت پیوند قرار گرفته است.

اضافه می شود این اهدا سیزدهمین اهدا عضو سال جاری در تبریز و در بیمارستان امام رضا (ع) را رقم زد.