بازگشت سوگیتا به تراکتور از ابتدای فصل بعدی
بازگشت سوگیتا به تراکتور از ابتدای فصل بعدی
نام بازیکن ژاپنی تراکتور از لیست این تیم برای نیم فصل دوم خارج شد و این بازیکن فصل بعدی بار دیگر به تیم اضافه می‌شود.

به گزارش شمس، یوکیا سوگیتا بازیکن ژاپنی تراکتور به دلیل مصدومیت، مرخصی چند ماهه درخواست کرده بود که باشگاه تراکتور نام این بازیکن را از لیست تیم برای نیم فصل دوم خارج کرده و این بازیکن ابتدای فصل بعدی به تراکتور اضافه خواهد شد.

همچنین باشگاه تراکتور به سوگیتا اعلام کرده که حق حضور در هیچ تیم ایرانی را ندارد.