بازنشسته نیستم!/ اصراری برای ماندن بر مسند مدیریت ندارم
بازنشسته نیستم!/ اصراری برای ماندن بر مسند مدیریت ندارم
آبدار گفت: 34 سال و چند ماه خدمت کرده‌ام و هنوز بازنشسته نیستم اما اصراری هم برای حفظ سمت ندارم.

مرتضی آبدار در گفت‌وگو با خبرنگار شمس در خصوص بازنشستگی وی اظهار داشت: بنده هنوز ۳۵ سال خدمت را تمام نکرده‌ام و سابقه خدمت من ۳۴ سال و چند ماه است.

وی ادامه داد: متولد سال ۱۳۴۲ هستم و اگر بازنشسته بودم بنده را کنار گذاشته و مدیر جدیدی می‌آوردند هرچند که اصراری برای ماندن بر مسند مدیریت ندارم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان عنوان کرد: بعد از بازنشستگی اگر بخواهند فرد جدیدی را بر سر کار می آورند و اگر هم بخواهند می‌توانند زمان خدمت بنده در این اداره را تمدید کنند.

وی افزود: همچنان مدیرکل هستم و باید عنوان کنم که در ۴۰ ماهی که در میراث فرهنگی حضور داشتم به اندازه ۴۰ سال گذشته کار انجام شده است.