بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مجتمع‌های گلخانه‌ای ارس تارلا امیر و امین
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مجتمع‌های گلخانه‌ای ارس تارلا امیر و امین
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مجتمع‌های گلخانه‌ای ارس تارلا امیر و امین بازدید کرد.

به گزارش شمس، مجید کیانی در حاشیه‌ی بازدید از مجتمع‌های گلخانه‌ای ارس تارلا امیر و امین با مدیرعامل مجتمع‌های ارس، تارلا برنامه‌های آتی و مسائل و مشکلات این مجتمع‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موارد زیست محیطی مجتمع، مباحث مربوط به طرح‌های توسعه‌ای، صادرات، تکنولوژی‌های تولید، تولیدات مدرن باغی و آموزش نیروی انسانی از مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد.

انتهای پیام /