بازار راکد شد؛ قیمت مسکن عقب کشید!
بازار راکد شد؛ قیمت مسکن عقب کشید!
بعد از دو ماه طوفانی در بازار مسکن آرامش به این بازار برگشته و به خاطر نبود خرید و فروش قیمت مسکن ریزش‌هایی را تجربه کرده است.

به گزارش شمس، نوسانات بازار مسکن در دوماه گذشته باعث شده بود تا کسانی که قصد خرید و فروش دارند اندکی دست نگه دارند تا بعد از ثبات قیمت‌ها وارد بازار مسکن شوند. البته این استراتژی چندان هم غلط نبود و بعد از دو ماه طوفانی در بازار مسکن این روزها ثبات به قیمت‌ها بازگشته است.

نبود خرید و فروش در بازار و کوتاه شدن دست دلالانی که در سایت‌های مختلف با قیمت‌دهی کاذب دست به التهاب در بازار مسکن می‌زدند باعث شده تا این روزها بازار مسکن شاهد نزول در قیمت‌ها باشد. اگرچه که این کاهش قیمت‌ها در برابر افزایش‌های چندماه گذشته قابل مقایسه نیست اما امید می‌رود که همین روند طی چند ماه آینده نیز ادامه داشته باشد و ثبات بیشتر به بازار مسکن باز گردد.

به طور مثال در شهر تبریز خانه‌هایی که بعد از افزایش قیمت‌ها میلیاردی معامله می‌شد این روزها کاهش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی را تجربه کرده‌اند و یا در شهر جدید سهند که قیمت‌ها به یکباره اوج گرفته بود ریزش‌های چند ده میلیونی را شاهد هستیم؛ اگرچه که علی‌رغم این کاهش‌ها هنوز هم خرید و فروش در این بازار رونق ندارد و به عبارتی بازار مسکن راکدِ راکد است.

ادامه همین روند می‌تواند به کاهش منطقی قیمت‌ها و بازگشت ثبات به این بازار کمک کند.