اولین دستگاه آنژیوگرافی Biplane شمال غرب کشور در تبریز راه‌اندازی شد
اولین دستگاه آنژیوگرافی Biplane شمال غرب کشور در تبریز راه‌اندازی شد
رئیس مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز گفت: اولین دستگاه آنژیوگرافی Biplane شمال‌غرب کشور در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز راه‌اندازی و اولین بیمار آن پذیرش شد.

به گزارش شمس، محمد علیزاده اظهار داشت: دستگاه آنژیوگرافی مستقر در این مرکز برای اولین بار در نوع خود (BIPLANE) در شمال‌غرب کشور نصب و راه اندازی شده و به غیر از عروق قلبی تمام اینترونشنهای عروق محیطی و عروق مغزی را می توان با این دستگاه انجام داد.

وی افزود: با توجه به نیازی که به راه اندازی این دستگاه در تبریز دیده می‌شد با صلاح دید و هماهنگی‌های لازم و پیگیری‌هایی که توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این باره به عمل آمد این دستگاه از یکی از کشور اروپایی خریداری و راه‌اندازی شد.

رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز ادامه داد: این دستگاه با هزینه‌ای بالغ بر ۹ میلیارد تومان خریداری ،نصب و راه اندازی شده است که امیدواریم بخشی از مشکلات بیماران مراجعه کننده را رفع کند.

وی با اشاره به پذیرش اولین بیمار و آنژیوگرافی موفقیت آمیز اضافه کرد: در حال حاضر پذیرش بیماران به صورت دو نوبت صبح و عصر انجام گرفته و امیدواریم بتوانیم بر تعداد بیماران پذیرش شده بی افزاییم.