انفجار گاز در برج مسکونی قائم شهرک اندیشه تبریز
انفجار گاز در برج مسکونی قائم شهرک اندیشه تبریز
براثر این انفجار گاز در برج مسکونی قائم شهرک اندیشه تبریز یک نفر مصدوم شد و سه واحد به طور کلی تخریب شدند.

به گزارش شمس، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز اعلام کرد:این حادثه دیشب در طبقه دوم این برج اتفاق افتاد و شدت انفجار، دیوارهای حایل بین واحدهای مسکونی طبقه دوم را تخریب و پنجره و شیشه های واحدهای مسکونی را به بیرون پرت کرد.
علت این سانحه در حال بررسی است.