انبه هر عدد ۵۰۰ هزارتومان!/عکس
انبه هر عدد ۵۰۰ هزارتومان!/عکس
خبرنگار مشرق که به ژاپن سفر کرده است، درباره قیمت بالای برخی میوه ها در این کشور نوشته است: