امتحانات نوبت اول و خرداد پایه‌های نهم و دوازدهم حضوری برگزار می‌شود
امتحانات نوبت اول و خرداد پایه‌های نهم و دوازدهم حضوری برگزار می‌شود

خسرو ساکی از نهایی و حضوری بودن هر دو نوبت امتحانات  ۹۹ - ۱۴۰۰ در پایه‌های نهم و دوازدهم خبر داد.

به گزارش شمس، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش در ارتباط با الزام حضوری بودن امتحانات پایه نهم و دوازدهم اظهارداشت: با توجه به این که امتحانات پایه های تحصیلی نهم و دوازدهم نهایی بوده و این دو پایه به عنوان پایه های سرنوشت ساز و حیاتی مقاطع تحصیلی در نظر گرفته می شود و انتخاب رشته تحصیلی در اتمام پایه نهم و شزکت در آزمون کنکور پس از اعلام نتایج امتحانات پایه دوازدهم اتفاق می افتد لذا امتحانات نوبت اول  ۹۹ – ۱۴۰۰ این دو پایه همچون امتحانات نهایی خرداد ماه به صورت حضوری و با رعایت ضوابط بهداشتی برگزار خواهد شد .

خسرو ساکی خاطر نشان کرد: طبق اظهارات رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در رابطه با نحوه برگزاری حضوری امتحانات نهایی دی ماه ، امتحانات نهایی نوبت اول ۹۹ – ۱۴۰۰ همچون امتحانات نهایی در خرداد به صورت حضوری برگزار خواهد شد .