افزایش ۵۷ سانتی متری تراز تالاب قوری‌گل
افزایش ۵۷ سانتی متری تراز تالاب قوری‌گل
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: تراز تالاب قوری‌گل در هشتم اردیبشهت ماه جاری، برابر یک هزار و 912 متر و 87 سانتی متر است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 57 سانتی متر افزایش نشان می دهد و این میزان نسبت به اول مهر 1397، یک متر و 28سانتی متر افزایش داشته است.

یوسف غفارزاده در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد:  این تالاب نسبت به میانگین درازمدت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
وی در خصوص حجم تالاب قوری‌گل نیز خبر داد: حجم تالاب قوری‌گل در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر یک میلیون و ۹۷۰هزار متر مکعب بوده که این میزان  نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۰.۸ میلیون مترمکعب و نسبت به اول مهر ماه سال گذشته، ۱.۵۸درصد افزایش نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی وسعت تالاب قوریگل را نیز ۱.۴ کیلومتر مربع اعلام کرد و افزود: وسعت تالاب قوریگل نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۰.۱۴ درصد و نسبت به اول مهر ماه ۱۳۹۷ میزان ۰.۴۷ کیلومتر مربع افزایش نشان می دهد.
غفارزاده در خصوص بارش‌ها نیز گفت: خوشبختانه در پی اقدامات انجام شده، بارش های بی خطری در استان رخ داده و میزان بارش های استان در مقایسه با دراز مدت ۶۰.۵ درصد و در مقایسه با سال آبی گذشته ۳۴.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا