افزایش مشارکت سیاسی امکان بازسازی اعتماد اجتماعی را مهیا می‌کند
افزایش مشارکت سیاسی امکان بازسازی اعتماد اجتماعی را مهیا می‌کند
محمد میلادی نوشت: اولویت قرار دادن بهبود بخشی مولفه‌های سرمایه اجتماعی، بازیابی و بازسازی اعتماد مردمی کشور عزیزمان ایران را با سرعتی مناسب و شتابی حساب شده به یک کشور توسعه یافته تبدیل کنیم.

به گزارش شمس؛ محمد میلادی، دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: انتخابات بعنوان فرصتی مغتنم و افزایش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات می‌تواند ضمن هموار کردن بستر توسعه کشور امکان بازسازی و بازیابی اعتماد اجتماعی را مهیا کند.

بی شک مشروعیت هر حکومتی وابسته به میزان مشارکت سیاسی مردم آن کشور می‌باشد که بر مبنای سرمایه اجتماعی شکل می گیرد.

اعتماد عمومی به عنوان سرمایه ارزشمند جامعه کارکردی مهم، حیاتی در مشروعیت بخشی به حاکمیت دارد و این اعتماد عمومی و مردمی هست که زیربنای توسعه جامعه را تحکیم می بخشد. اعتماد اجتماعی با سنجش و مولفه مشارکت سیاسی شهروندان مورد سنجش و راستی آزمایی قرار می گیرد و منصه‌ی بروز و ظهور میزان اعتماد اجتماعی در عرصه انتخابات نمود پیدا کرده و مورد ارزیابی و سنجش ناظران داخلی و خارجی قرار می گیرد.

امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد بازاری و زندگی اجتماعی مردم واقع گردیده و جوامع بشری در نقطه‌ای از کره زمین برای توسعه یافتگی و همچنین جلوگیری از انحطاط در دستیابی به اهداف عالیه یک کشور و تمدن‌سازی به صورت جبری ملزم به شناخت ابعاد کارکردی سرمایه اجتماعی می‌باشند و از آن به عنوان راهکاری راهبردی و استراتژیک برای خروج از انحطاط، ترسیم نقشه برون رفت از مشکلات حکمرانی و استحکام بخشی به پایه‌های مشروعیت دولت حاکمه مورد استفاده قرار می گیرد.

ایفای تعهدات گروهی، نیل به رفاه عمومی، رسیدن به سطوح بالای همبستگی و همیاری همه جانبه مردم با سیایت های دولت حاکمه همه و همه در گرو بهبود بخشیدن به شاخص های افزایش سرمایه اجتماعی که همان اعتماد عمومی می باشد، کسب می گردد. از نظر اقتصادی نیز همانطور که بارها و مکررا در سالیان گذشته مسائل اقتصادی از جمله رونق تولید حمایت از کار و کارگر ایرانی و خرید کالای تولید داخل از سوی ولی امر مسلمین جهان مورد سفارش و تاکید موکد واقع گردیده است ضمن تایید اهمیت بی بدیل سرمایه اجتماعی نقش اساسی آن را در توسعه کشور روشن می‌کند.

حاصل آسیب پذیر بودن و زیر ضربه قرار دادن سرمایه اجتماعی، افزایش اعتراضات کاهش بهداشت روانی اجتماع، تضاد و برخورد طبقاتی ، تردید و بدبینی اجتماعی و در نتیجه کشاندن عوامل مطروحه برای ایجاد اغتشاشات منجر می گردد. گذشته از آن که کشوری بزرگ مثل ایران علاوه که در عرصه‌های مختلف بر ناکارآمدی برخی از مدیران ،انفعال مغرضانه بعضی از کارگزاران سابق و خیانت های هر چند اندک مسئولین در بدنه میانه دولت مواجه می باشد و از سوی دیگر که با توطئه های بیشمار جهان استکبار و بدخواهان بین المللی نیز همراه است نتیجا وقتی همه این عوامل در کنار هم گرد می آید هدفی جز از بین بردن سرمایه های اجتماعی را دنبال نمی‌کنند.

وقتی اعتماد عمومی آسیب دید و زیر ضربه قرار گرفت بخشی از مردم در رفتارهای جمعی با علم به اینکه در مسیری اشتباه حرکت می کنند فقط و فقط برای اینکه اعتراض خود را نشان دهند با لجاجت برخلاف سیاست های اعلامی و مورد تاکید دستگاه حاکمه در برابر حاکمیت ایستاده و تحمیل هزینه بالا باعث تنش روز افزان، برخورد اجتماعی و ایجاد اصطحکاک میان حاکمیت و مردم را در سپهر سیاسی ایران به وجود می آوردند. با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ای در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد می‌تواند به عنوان فرصتی مهم و مغتنم برای جلب و ترمیم و تعمیم سرمایه اعتماد مورد استفاده قرار گیرد و با کمی ظرافت و هوشمندی میتوان با مشارکت دادن افکار متفاوت، سلایق مختلف و اندیشه های گوناگون انتخاباتی با مشارکت بالا برگزار کرده و سرمایه اجتماعی را ترمیم و اعتماد مردم به حاکمیت را بازسازی نمود.

امید است با اولویت قرار دادن بهبود بخشی مولفه های سرمایه اجتماعی، بازیابی و بازسازی اعتماد مردمی کشور عزیزمان ایران را با سرعتی مناسب و شتابی حساب شده به یک کشور توسعه یافته تبدیل کنیم.

انتهای پیام /