افزایش مراجعه مصدومین ناشی از نزاع در آذربایجان شرقی
افزایش مراجعه مصدومین ناشی از نزاع در آذربایجان شرقی

23 هزار و 864 نفر درطی نیمه اول امسال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

به گزارش شمس، بر اساس اعلام اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین نزاع ۲۲ هزارو ۶۰۸ نفر بود، حدود شش درصد افزایش یافته است.

همچنین از کل مراجعین نزاع در طی این مدت ۶۰۳۸ زن و ۱۷۸۲۶ نفر مرد بودند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر کدام بترتیب حدود یک درصد کاهش و هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در شهریور ماه امسال نیز آمار مراجعین نزاع با ۱۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۴۵۷ نفر رسیده است که از این تعداد ۳۲۸۱ نفر مرد و ۱۱۷۶ نفر زن بوده اند.

کل مراجعین مدعی صدمات نزاع در سال گذشته به ادارات پزشکی قانونی استان برابر با ۳۶۶۵۶ نفر بود که از این تعداد ۲۶۷۰۹ نفر مرد و ۹۹۴۷ نفر زن، بودند.

انتهای پیام