افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی‌ها ممنوع است
افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی‌ها ممنوع است
مدسیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز متذکر شد: افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی‌ها ممنوع است.

به گزارش شمس،محمدحسین اکبرنژاد گفت: با وجود سهمیه بندی بنزین، نرخ کرایه تاکسی‌ها هیچگونه افزایشی ندارد و تاکسیرانان اجازه افزایش خودسرانه کرایه ها را ندارند.

وی ادامه داد: گشت های نظارتی سازمان تاکسیرانی از ساعت ۶:۳۰ تا ۲۱ با همکاری نیروی انتظامی بر موضوع نرخ کرایه تاکسی‌ها نظارت دارند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، وی عنوان کرد: هرگونه شکایت از سوی شهروندان از سوی سازمان تاکسیرانی پیگیری می شود.