اعضای کمیسیون تخصصی شورای شهر تبریز انتخاب شدند
اعضای کمیسیون تخصصی شورای شهر تبریز انتخاب شدند
در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اعضای کمیسیون‌های تخصصی این شورا انتخاب و معرفی شدند

به گزارش شمس، در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، اعضای کمیسیون های تخصصی شورا در سال دوم به شرح زیر تعیین شدند:

غلامرضا احمدی، محمدحسن اسوتچی، روح الله دهقان نژاد، حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر و حکیمه غفوری به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و شهرام دبیری، پرویز هادی و علی نوای باغبان به عنوان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر، علی نوای باغبان و یاسین بجانی به عنوان اعضای کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار و پرویز هادی، یاسین بجانی، شهرام دبیری، علی نوای باغبان و حکیمه غفوری به عنوان اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر، روح الله دهقان نژاد و حکیمه غفوری به عنوان اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند و محمدحسن اسوتچی، روح الله دهقان نژاد، یاسین بجانی، غلامرضا احمدی و حکمیه غفوری به عنوان اعضای کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم انتخاب شدند.

فریدون بابایی اقدم، روح الله رشیدی، علی نوای باغبان، یاسین بجانی و غلامرضا احمدی به عنوان اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری و غلامرضا احمدی، احد صادقی و یاسین بجانی به عنوان اعضای کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

یاسین بجانی، علی نوای باغبان، فریدون بابایی اقدم، احد صادقی و حجت الاسلام رسول برگی به عنوان اعضای کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک و علی نوای باغبان به عنوان نماینده شورای شهر تبریز در کمیسیون ماده ۳۸ انتخاب شد.

احد صادقی به عنوان نماینده شورای شهر تبریز در کمیسیون ماده ۷، حفظ و گسترش فضای سبز، فریدون بابایی اقدم به عنوان نماینده شورای شهر تبریز در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ و روح الله دهقان نژاد به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون ویژه ماده صد انتخاب شد.

انتهای پیام/