اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان انتخاب شدند
اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان انتخاب شدند

اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان با رای مجمع نمایندگان استان انتخاب شدند.

به گزارش شمس، در جلسه مجمع نمایندگان استان اقایان حاتمی نماینده کلیبر، موسوی نماینده ملکان و راستی نماینده شبستر به عنوان اعضای ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان آذربایجانشرقی انتخاب شدند.

گفتنی است انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.