اعتراض مخابراتی‌های تبریز به عدم اجرای قانون/ بارها نامه‌نگاری کردیم
اعتراض مخابراتی‌های تبریز به عدم اجرای قانون/ بارها نامه‌نگاری کردیم
کارگران شاغل و بازنشسته مخابرات تبریز در اعتراض به عدم اجرای قانون تجمع کردند.

به گزارش شمس، جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته‌ی مخابرات تبریز با جمع شدن مقابل مخابرات منطقه آذربایجان شرقی به عدم اجرای قانون اعتراض کردند.

حاضران در تجمع خواسته‌های خود را اجرای آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۹، تبدیل قراردادی‌ها به رسمی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دانستند.

حاضران در تجمع که توسط انجمن صنفی کارگران مخابرات و کانون بازنشستگان مخابرات آذربایجان شرقی، مقابل مخابرات منطقه‌ای آمده‌اند، می‌گویند بارها از طریق رایزنی و نامه‌نگاری خواسته‌های خود را مطرح کرده‌ایم اما پاسخی نگرفته‌ایم.