اطلاعیه شهرداری تبریز درباره پروژه ترافیکی کرکج
اطلاعیه شهرداری تبریز درباره پروژه ترافیکی کرکج
در پی ایجاد راه‌بندان در مسیر جاده تهران توسط برخی از شهروندان، شهرداری تبریز در خصوص آخرین وضعیت پروژه ترافیکی کرکج که منجر به حل مشکل چندساله این محله خواهد شد، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش شمس، شهرداری تبریز در خصوص آخرین وضعیت پروژه ترافیکی کرکج، توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد:

این پروژه که در محدوده شهرداری منطقه پنج واقع شده است به صورت دوربرگردان با هدف تسهیل ترافیک و عبور و مرور برای اهالی کرکج احداث می‌شود.

ایجاد دسترسی مناسب به بدنه بافت صنعتی موجود در آن منطقه از دیگر اهداف پروژه است که به کارفرمایی شهرداری منطقه پنج و توسط سازمان عمران در حال اجرا است.

جابجایی تیرهای برق در ضلع جنوبی پروژه، اخذ مجوز ترافیکی، تعیین تکلیف تاسیسات زیرزمینی موجود در محل فونداسیون پایه‌ها و برداشتن معارضان پروژه شامل ساختمان ترانس برق، ساختمان‌های تملک نشده و هم‌چنین جابجایی درختان موجود در محل پروژه از جمله فعالیت‌هایی است که در این پروژه انجام شده است.

این پروژه طبق زمانبندی اجرا و قابل بهره‌برداری خواهد بود.

انتهای پیام /