اصلی ترین هدف تسهیلات بانکی باید کمک به توسعه صنعتی باشد
اصلی ترین هدف تسهیلات بانکی باید کمک به توسعه صنعتی باشد
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت : ارائه تسهیلات بانکی و مالی به واحدهای صنعتی باید به توسعه صنایع و افزایش اشتغال منجر شود . 
به گزارش شمس،  حبیب امین زاده صبح امروز در جمع نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین اعضای دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود : تا پایان سال گذشته حفظ وضعیت موجود اشتغال و تولید اصلی ترین هدف ارائه تسهیلات بانکی بود که با تحقق نسبی این برنامه ، باید مسیر این تسهیلات در سال ۹۸ به سمت توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال جدید تغییر کند .
وی کمبود نقدینگی به عنوان مهم ترین چالش اغلب واحدهای صنعتی استان عنوان نمود و ادامه داد : آمار و ارقام تسهیلات ارائه شده به واحدهای صنعتی در سال گذشته و ماههای ابتدایی امسال راضی کننده نیست و انتظار می رود روند تخصیص منابع بانکی به واحدهای صنعتی منطق و تسهیل شود .
وی اضافه کرد : مدیران واحدهای صنعتی نیز باید در ارائه مدارک و مستندات لازم جهت تکمیل پرونده تلاش کنند .
امین زاده همچنین از آمادگی برای رفع موانع موجود در مسیر تکمیل پرونده تسهیلات بانکی متقاضیان در حضور کارشناسان بانکهای استان خبر داد .
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همچنین دریافت تسهیلات از سوی واحدهای صنعتی را پایان کار ندانست ؛ گفت : پایش واحدهای دریافت کننده تسهیلات ارزی و ریالی استان به دقت در حال انجام است .
گفتنی است در این نشست چک برگشتی ، معوقات بانکی و نسبت مالکانه به عنوان اصلی ترین موانع تکمیل پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات و منابع مالی مطرح شد .