اسوتچی به عنوان عضو جدید شورا، سوگند خورد
اسوتچی به عنوان عضو جدید شورا، سوگند خورد
محمد حسن اسوتچی امروز با حضور در شورای شهر تبریز به عنوان عضو جدید، سوگند یاد کرد.

به گزارش همنوا محمد حسن اسوتچی که بعد از فوت مرحوم اشرف‌نیا به عنوان عضو جایگزین به شورا معرفی شده‌بود، امروز سوگند یاد کرد.
اسوتچی در نخستین حضور رسمی خود با دو تن از چهره‌های شاخص اجتماعی و فرهنگی شهر تبریز یعنی روح‌الله رشیدی و علی جعفری آذر همراهی می‌شد.