استخدام ۲۶۰ آتش نشان در سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز
استخدام ۲۶۰ آتش نشان در سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز
موحدنیا از دریافت مجوز قانونی برای استخدام ۲۶۰ آتش نشان در سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش شمس،  مرتضی موحدنیا با اشاره به اجرای طرح توسعه نیروی انسانی به دستور شهردار تبریز، افزود: مجوز استخدام و تامین نیروی مورد نیاز آتش نشانی شهرداری تبریز از مبادی قانونی اخذ شده است.
وی اظهار کرد: این طرح استخدامی در قالب برگزاری آزمون رسمی انجام می‌شود.
موحدنیا با اعلام اینکه فرآیند آغاز برگزاری آزمون استخدامی جدید تا پایان نیمه اول سال جاری اجرا می‌شود، تصریح کرد: جرئیات بیشتر اجرای این طرح متعاقبا در سایت رسمی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز و سایت استانداری آذربایجان شرقی منتشر می‌شود و داوطلبان می‌توانند روند اجرایی آن را از این سایت رصد و پیگیری کنند.