ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به بیش از ۱۵۰۰نفر در آذربایجان شرقی
ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به بیش از ۱۵۰۰نفر در آذربایجان شرقی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۱۵۰۰ نفر، آموزش های فنی و حرفه ای را در صنایع و صنوف استان آذربایجان شرقی فرا گرفتند.

به گزارش شمس، یعقوب نماینده گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد یک هزار و ۵۶۳ نفر در حوزه صنایع و صنوف استان آذربایجان شرقی، آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی گفت: در راستای تربیت نیروی کار ماهر، متخصص و کارآمد و همچنین ارتقای مهارت نیروی انسانی شاغل در واحد های تولیدی و صنعتی در شش ماهه نخست سال جاری، به تعداد یک هزار و۵۶۳ نفر آموزش های مهارتی در بخش صنایع و صنوف در استان ارائه شده است که از این تعداد ۲۳۹ نفر زن و یک هزار و ۳۲۴ نفر، مرد بودند که در کل ۱۷۸ هزار و۴۷۰ نفر- ساعت آموزش های مهارتی را سپری نموده اند.

نماینده با اشاره به وجود کارگاههای آموزشی فنی و حرفه ای در بنگاه های اقتصادی و صنایع استان آذربایجان شرقی گفت: از شاخص ترین وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارائه آموزش در صنایع برای ارتقاء مهارت سرپرستان و کارگران می باشد و امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد از عوامل کلیدی و انکار ناپذیردر توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می شود.