ادارات گاز استان در حوزه حفظ ایمنی و محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفتند
ادارات گاز استان در حوزه حفظ ایمنی و محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفتند
مجموعه ادارات گاز استان شامل 6 منطقه گازرسانی در کلانشهر تبریز و 22 اداره شهرستانی در حوزه اجرای الزامات ایمنی و حفظ محیط زیست مورد خودارزیابی قرار گرفتند.

به گزارش شمس، رئیس امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست با اعلام این مطلب گفت: با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست به عنوان یکی از الزامات اصلی شرکت در توزیع گاز طبیعی و مهم ترین اصل در عمل به مسؤولیت های اجتماعی شرکت، میزان رعایت این الزامات در مجموعه ادارات گاز استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

سیّد نوح نبی ادامه داد: این بررسی شامل الزاماتی نظیر میزان توسعه فضای سبز، مدیریت ریسک های زیستی، مدیریت تغییر، بوسنجی و صوت سنجی، مدیریت پسماند، بهداشت محیط، ایمنی کارکنان، آموزش کارکنان، فرهنگ سازی در حوزه بهداشت و محیط زیست، وضعیت ایستگاه های گاز و… بوده است.

وی اظهار داشت: تیم ارزیابی متشکل از همکاران مطلع که ضمن بهره مندی از آموزش های متعدد در این خصوص به ادارات استان اعزام و نسبت به بررسی مشاهدات و ثبت نقاط قوت و ضعف عملکردی اقدام کرده اند.

رئیس امور HSE شرکت تصریح کرد: نتایج این ارزشیابی پس از بررسی مشاورین متخصص در این حوزه، در بهبود و تدوین اقدامات اصلاحی و حفظ ایمنی و محیط زیست استان معیار مهمی برای شرکت خواهد بود.

انتهای پیام /