اخبار امیدوارکننده‌ای از سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری به گوش نمی‌رسد/ شهرداری ستاد تبلیغات یا حیاط خلوت کسی نیست
اخبار امیدوارکننده‌ای از سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری به گوش نمی‌رسد/ شهرداری ستاد تبلیغات یا حیاط خلوت کسی نیست
فرج‌قلیزاده گفت: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد هیچ سازمان شهرداری از جمله سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی به ستاد تبلیغاتی یا حیاط خلوت کسی تبدیل بشود.

به گزارش شمس،محمد فرج قلیزاده در گفت‌وگو با رسانه اظهار داشت: معتقدم در نجات شهر و مردمانش از نابسامانی‌ها و ناعدالتی‌ها، ترویج دو عنصر؛ آگاهی و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت انسانها در بین شهروندان از عناصر دیگر موثرتر هستند.

وی ادامه داد: به عنوان نماینده مردم در مدیریت شهری وظیفه دیده بانی یا نظارتی دارم و در عین حال معتقدم اگر شهروندان در جریان امور قرار بگیرند به عنوان صاحبان اصلی شهر قادر هستند که از سرمایه شهرشان به نحو احسن مراقبت نمایند.

عضو شورای شهر تشریح کرد: با صراحت کامل ولی مختصرا به اطلاع صاحبان اصلی شهر یعنی مردم می‌رسانم اخبار و اطلاعات امیدوار کننده‌ای از سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری به گوش نمی‌رسد.

وی افزود: امیدوارم نظارت و مراقبت همگانی، همه مدیران شهری را به این باور برساند که شهر مجهز به دوربین مداربسته است و همه شهروندان تصمیمات و اقدامات آنان را نظاره می کنند تا از این طریق تصمیم گیران و مدیران شهری بدانند كه سازمان ها ستاد تبلیغاتی یا حیاط خلوت هیچ کس نیستند، بلکه وسیله خدمت رسانی به مردم شهر هستند.

قلیزاده در پایان خاطرنشان کرد:به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد هیچ سازمان شهرداری از جمله سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی به ستاد تبلیغاتی یا حیاط خلوت کسی تبدیل بشود.