احکام چشم انداز برنامه راهبردی شهرداری تبریز بررسی شد
احکام چشم انداز برنامه راهبردی شهرداری تبریز بررسی شد
جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با بررسی احکام چشم انداز برنامه راهبردی شهرداری تبریز بررسی شد.

به گزارش شمس،  فرج  محمد قلیزاده در ابتدا با بیان اینکه نگاه تصدی گرایانه در این احکام نادرست است گفت: تصدی گری شهرداری موجب افت کیفیت خدمات ارائه شده می شود.
وی اضافه کرد: شهرداری باید با برون سپاری این امور تنها به عنوان ناظر عمل کند.
سعید نیکوخصلت نیز در ادامه افزود: برنامه های نوشته شده با توجه به اینکه شهرداری برای هفته آینده خود برنامه مشخصی در نظر ندارد قابل اجرا نخواهد بود.
در پایان، بررسی این احکام برای تغییر برخی دیدگاه ها به کمیته ای کارشناسی محول شد.
در ادامه لایحه مرتبط با درخواست آستان قدس رضوی مبنی بر اجرای تفاهم نامه میان شهرداری و آستان قدس مورد بررسی قرار گرفت در نهاست با نظر مثبت اعضا مقرر د بررسی کارشناسانه در این زمینه انجام گرفته و این درخواست مجددا بررسی شود.
جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با طرح مشکلات مرتبط با واگذاری تیم فوتبال شهرداری تبریز ادامه یافت که دعوت مدیر عامل سازمن فرهنگی اجتماعی و ورزشی برای ارائه توضیاحات در جلسه آتی دعو شد.
نماینده ستاد اقامه نماز همچنین با طرح مشکلات موجود خواهان در نظر گرفتن نکته نظرات این ستاد در چشم انداز برنامه راهبردی شهرداری تبریز شد.
در ادامه موضوع واگذاری اجاره بها ساختمان جدید الاحداث شهرداری واقع در ضلع جنوبی مقبرالشعرا به یکی از هنرمندان تبریز جهت احداث موزه طرح و با نظر اعضا کمیسیون با در نظر گرفتن برخی شرایط مورد موافقت قرار گرفت.