اجرای ۱۰۰ تن آسفالت‌ریزی در چند کوی واقع در خیابان ایده لو
اجرای ۱۰۰ تن آسفالت‌ریزی در چند کوی واقع در خیابان ایده لو
شهردار منطقه ۱ تبریز از اجرای ۱۰۰ تن آسفالت‌ریزی در چند کوی واقع در خیابان ایده لو خبر داد.

به گزارش شمس، رضا پاک نهاد با اشاره به اینکه طرح نهضت آسفالت با شتاب خاصی در سطح این منطقه همچنان تداوم دارد، اظهار کرد: بر همین اساس جهت رفع مشکلات در محلات کم برخوردار حوزه، اجرای آسفالت ریزی با سرعت در حال اجرا و در محلات مورد نیاز نسبت به اولویت اجرایی اقدام می شود.

شهردار منطقه ۱ تبریز گفت: یکی از مسیرهای پرتردد خیابان ایده لو و کوچه‌های مجاور آن است که در این طرح قرار گرفته و اکیپ‌های عمرانی، آسفالت ریزی در این خیابان و کوی های مشرف به آن را در دستور کار قرار داده اند و تاکنون ۱۰۰ تن آسفالت‌ریزی انجام شده است.