اجرای طرح مدیریت سبز پسماند در تبریز
اجرای طرح مدیریت سبز پسماند در تبریز
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز از ابلاغ مصوبه الزام دستگاه‌های اجرایی جهت تحویل پسماندها به صورت تفکیک شده به شهرداری‌ها و سازمان مدیریت پسماند و اخذ گواهی امتیاز برای دریافت مدیریت سبز در تبریز خبر داد.

به گزارش شمس، علیرضا اصغری با اعلام این خبر، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران مبنی بر الزام دستگاه‌ها جهت تحویل پسماندها به صورت تفکیک شده در سه دسته‌ کاغذ، تر و خشک (شیشه، پلاستیک و فلزات) به شهرداری‌ها و سازمان مدیریت پسماند و اخذ گواهی امتیاز برای دریافت مدیریت سبز دستگاه در شهر تبریز ابلاغ شد.

وی با اشاره به آغاز اقدامات اجرایی این برنامه توسط سازمان مدیریت پسماند و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: در این خصوص با عقد قراردادی با دستگاه‌ها، اقدامات ارزیابی و ممیزی برای شاخص مدیریت پسماندهای عادی (WMI) انجام می‌شود.

اصغری ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، هماهنگی اداره‌ها و صنایع در جهت تفکیک پسماندها در مبدأ افزایش یافته و فرهنگ بازیابی مواد و انرژی‌های تجدیدناپذیر در بین شهروندان نهادینه شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز اضافه کرد: وظیفه همه است که محیط زندگی خود را آباد و تمیز نگه داشته و از امانتی که خداوند دست انسان‌ها سپرده به نحو احسن مراقبت کنند.