آینده هنر به دلیل تورم و گرانی لوازم هنری در ابهام است
آینده هنر به دلیل تورم و گرانی لوازم هنری در ابهام است
هنرمند تبریزی گفت: حمایت دولت و مسئولین جزو خواسته های اصلی هنرمندان است، ایجاد فضای مناسب و تامین وسایل مورد نیاز که یکی از دغدغه های اصلی هنرمندان در شرایط تحریم هاست و آینده هنر به دلیل تورم و گرانی لوازم هنری در ابهام است.

محمدرضا محمدنژاد داوری، استاد نقاشی در گفت و گو با خبرنگار شمس در خصوص نقش و تاثیر مثبت هنر در زندگی انسان ها اظهار کرد: هنر از دیرباز  باعث آرامش و امنیت ذهنی بشر شده،ساده زیستی و هدفمند شدن یکی دیگر از تاثیرات هنر در زندگی انسانهاست.

وی با بیان اینکه هنر عنصر گم شده جوامع کنونی است، اعلام کرد: هنر اصیل در جوامع کنونی گم شده است، هنر واقعی هنری است که بدور از شهرت طلبی باشد، شهرت طلبی و  دور ماندن از ذات اصلی هنر همچنین به دنبال سود تجاری بودن در زمینه هنر باعث می شود که ماهیت اصلی هنر که همان کشف روحیات لطیف و ابعاد ناشناخته انسانهاست،از بین رود و اصالت وجایگاه هنر از دست رود.

این استاد نقاشی در خصوص معضلات قشر هنرمندان گفت: در جامعه ما قشر هنرمند از هیچ حمایتی برخوردار نیست،نه تنها مورد حمایت قرار نمیگیرد بلکه دیدگاه  جامعه کنونی به مانند بی ارزش ترین طبقه قشر یک جامعه است،البته علت این نگرش عدم آگاهی جامعه از تاثیرات فوق العاده مفید و ساختاری هنر است.

داوری اظهار کرد: به جرات میتوان گفت هنر یکی از تاثیر گذارترین شیوه ها  و استراتژی ها برای توسعه جوامع از هر لحاظ است،از ساختار شهرسازی گرفته حتی در صنایع مانند خودرو سازی شاهد تاثیرات ان هستیم.حتی صرف نظر از ایجاد شاهکارهای هنری که می تواند سمبل یک جامعه باشد و دیگر تاثیر مهم هنر در جامعه سالم سازی یک جامعه است.

وی در خصوص حمایت دولت و مسئولان از قشر هنرمند تصریح کرد: طبیعتا حمایت دولت و مسئولین جزو خواسته های هنرمندان است،ایجاد فضای مناسب و تامین وسایل مورد نیاز که یکی از دغدغه های اصلی هنرمندان در شرایط تحریم هاست، تازمانی که اقدام موثری از سوی مسئولین انجام نشود هیچ گونه پیش بینی برای آینده هنر تبریز نمیتوان کرد،هرچند در مدت چند سال اخیر شاهد تغییراتی در جهت توسعه هنری از طرف سازمانهای مربوطه و پیشکسوتان و اساتید انجام شده، با این حال آینده هنر به دلیل تورم و گرانی لوازم هنری در ابهام است.

  • نویسنده : المیرا جلیلی