«آیت‎‌الله مایک» پشت اغتشاشات اخیر ایران
«آیت‎‌الله مایک» پشت اغتشاشات اخیر ایران
مایکل دی آندره» ملقب به «آیت‌الله مایک» از سال ۱۹۷۹ مامور عملیاتی سازمان سیا بوده و حالا رئیس "مرکز ایران" در سازمان سیاست. وی که مدیر تمامی عملیات مخفی برای بی‌ثبات نمودن ایران است، در اعتراض‌های چند روز اخیر ایران ایفای نقش کرد.

به گزارش شمس، «مایکل دی آندره» ملقب به «آیت‌الله مایک» از سال ۱۹۷۹ مامور عملیاتی سازمان سیا بوده و حالا رئیس “مرکز ایران” در سازمان سیاست. وی که مدیر تمامی عملیات مخفی برای بی‌ثبات نمودن ایران است، در اعتراض‌های چند روز اخیر ایران ایفای نقش کرد.